Virtual WiFi Router cho Windows 8.1 (32/64 bit)

Virtual WiFi Router cho Windows 8.1

Virtual WiFi Router cho Windows 8.1 - Một ứng dụng thú vị mà bạn có thể tạo ra một tín hiệu tương tự đầy đủ của bộ định tuyến Wi-Fi trên bất kỳ thiết bị nào được trang bị mô-đun Wi-Fi. Chương trình có thể tái tạo một điểm truy cập mạnh mẽ có thể chịu được hơn 5 người dùng được kết nối.

Nhờ một nền tảng được tối ưu hóa và hiệu quả, lưu lượng được trao đổi mà không mất bất kỳ gói tin nào. Để bảo vệ kênh đã tạo, chỉ cần sử dụng chức năng mã hóa tích hợp cho phép bạn đặt mật khẩu riêng, nhập WPA - WPA2. Bạn có thể tải xuống miễn phí Virtual WiFi Router phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 8.1 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật Virtual WiFi Router

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình Virtual WiFi Router cho Windows 8.1Phần mềm liên quan
  1. mHotspotmHotspot
  2. MaryFiMaryFi
  3. Virtual Router ManagerVirtual Router Manager
  4. Connectify HotspotConnectify Hotspot
  5. FreegateFreegate
  6. HamachiHamachi
Nhận xét