Real Temp cho Windows 8.1 (32/64 bit)

Real Temp cho Windows 8.1

Real Temp cho Windows 8.1 - một tiện ích tập trung vào gia đình bộ xử lý Intel Core. Cho phép bạn theo dõi các chỉ số nhiệt độ của CPU. Bao gồm các bài kiểm tra xác định hiệu suất, tính toán nhiệt độ tới hạn tối đa của lõi. Thích hợp để ép xung.

Trong giao diện, người dùng có thể cấu hình các tham số kiểm tra cho một kernel cụ thể. Phần mềm sẽ giúp xác định các vấn đề bằng cách sử dụng tùy chọn kiểm tra Cảm biến kiểm tra. Tất cả các kết quả được ghi lại, bất kỳ phát hiện chậm lại được ghi lại. Bạn có thể tải xuống miễn phí Real Temp phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 8.1 Tiếng Việt.

TẢI XUỐNG

Thông tin kỹ thuật Real Temp

Ảnh chụp màn hình Real Temp cho Windows 8.1Phần mềm liên quan
  1. SkypeSkype
  2. Core TempCore Temp
  3. OperaOpera
  4. CPU-ZCPU-Z
  5. HWMonitorHWMonitor
  6. Open Hardware MonitorOpen Hardware Monitor
Nhận xét