OneDrive cho Windows 8.1 (32/64 bit)

OneDrive cho Windows 8.1

OneDrive cho Windows 8.1 lưu một lượng thông tin nhất định trong bộ nhớ đám mây bổ sung, cung cấp bản xem trước dưới dạng trang chiếu hoặc hình thu nhỏ. Đối với hệ điều hành này, người dùng có cơ hội tăng lượng dữ liệu tải xuống.

Các đối tượng có thể được đánh dấu với một mức truy cập nhất định, việc truy cập các tệp riêng biệt được thực hiện bằng một giao thức bổ sung. Phần mềm máy khách của các nền tảng khác được đồng bộ hóa với tài khoản chính, phiên bản độc lập dành cho doanh nghiệp. Bạn có thể tải xuống miễn phí OneDrive phiên bản mới nhất chính thức cho Windows 8.1 Tiếng Việt.

Thông tin kỹ thuật OneDrive

TẢI XUỐNGẢnh chụp màn hình OneDrive cho Windows 8.1Phần mềm liên quan
  1. Windows Media PlayerWindows Media Player
  2. SkypeSkype
  3. DropboxDropbox
  4. Google DriveGoogle Drive
  5. Microsoft Visual StudioMicrosoft Visual Studio
  6. Microsoft OneNoteMicrosoft OneNote
Nhận xét